top of page

Gebouwenbeheer

Gebouwbeheer vormt de nieuwe bedrijfstak van ATLR Architechten. Dit in hoofdzaak om enerzijds het bestaand professioneel (industrieel & vastgoed) cliënteel te ondersteunen in het onderhoud & beheer van hun patrimonium. Op deze manier kunnen wij hen een volledig vastgoedpakket aanbieden vanaf het eerste ontwerp over de realisatie heen tot het onderhoud en beheer van hun gebouwen.
Op deze wijze worden alle activiteiten opgenomen in een onderhouds- & beheersplanning waarbij het behoud van de waarde van het (bedrijfs)vastgoed centraal staat. 

In deze materie beschikken wij ook over de nodige opleidingen. (Post graduaat Gebouwbeheer).

bottom of page