top of page

Projectmanagement

Als bouwheer is het niet evident, om bijkomend op uw dagdagelijkse activiteiten, nog uw bouwprojecten correct op te volgen, te sturen. Vandaar dat wij, ATLR Architecten, alle stress, tijdsinname,.... uit uw handen nemen en het (bouw)project gaan opvolgen, gaan managen. Dit zodanig dat het project opgeleverd wordt binnen vooropgestelde termijnen, binnen vooropgestelde budgetten,...
Binnen het projectmanagement begeleiden wij uw project vanaf de eerste visie via de uitvoering tot aan de voltooiing. Om dit dan daarna ook in onderhoud & beheersopvolging onder te brengen. 
In het projectmanagement zijn er 2 basisonderdelen van essentieel belang nl.: planning-organisatie & controle van het project (budget-timing).

De projectmanager is verantwoordelijk voor de strategische planning van een project.
Eerst stippel je het project zorgvuldig uit, en bepaal je samen met de stakeholders de strategische doelstellingen. Vervolgens voer je de projectplanning uit en hou je daarbij de middelen (materiaal,mensen,...) en beperkingen (scope, tijd, budget) doorheen het project onder controle.
Efficient project management vergt een efficiënt taakmanagement. Hiervoor worden projecten vaak opgedeeld in kleinere, beheersbare stukken (taken, activiteiten, milestones,...).

bottom of page